Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti - pojistěte domácnost on-line!

S běžným provozem domácnosti je spojena celá řada rizik, před kterými by vás mělo ochránit právě pojištění domácnosti.

Pojištění domácnosti je určeno pro každého, kdo v domácnosti bydlí. Většina lidí však pojištění bere na lehkou váhu, hlavně díky tomu, že žijí v představě, že pojištění dosahuje vysokých částek. Tím zbytečně riskují svůj majetek nevhodnou či přímo žádnou smlouvou. Avšak spektrum pojistného krytí je široké a cena za tuto službu nebývá vysoká; je možné pojistit i jen vybraná rizika. Nejčastěji se pojišťuje proti požáru, výbuchu, přímému úderu bleskem, povodni, vichřici, krupobití, sesuvům půdy, pádu stromu, odcizení věcí krádeží nebo vloupáním, úmyslným poškozením atd. Je dokonce i možné připojistit si věci, které jsou v základním rozsahu pojištění omezeny limitem plnění. Jsou to například starožitnosti, šperky, peníze, audio a videotechnika, hudební nástroje, sportovní potřeby, domácí zvířata a rostliny atd.

Pojištění odpovědnosti

Sjednejte si pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škod na zdraví, majetku nebo finančních újmách.